buchon canario
BUCHON CANARIO » STANDAARD

 

                                                    

Standaard:

Algemeen voorkomen:

Middelgrote, compacte kropper met hangend kropvel, 22 a 25 cm vanaf het borstbeen tot het einde van de staart, krap middelhoge stand en licht opgerichte houding. Zijn gewicht is tussen de 300 en 400 gram.

Type: breed, compact, vanaf bovenaf gezien een driehoekvorm.

Stand: krap middelhoog, iets opgerichte houding.

Kop: gerond, het voorhoofd met de snavel 1 lijn vormend (roofvogel uitdrukking).

Ogen: oranje tot rood, bij voorkeur rood.

Oogranden: smal, kleur conform de kleur van de bevedering, lichtere oogranden zijn ook toegestaan. Oude duiven mogen een dubbele oogrand hebben aan de bovenkant van het oog.

Snavel: vrij kort, sterk en breed. Bovensnavel licht gerond, in 1 lijn met de voorkop. Bij oudere doffers mogen aan de onderkant 1 en aan de zijkant 2 wratten zitten.

Neusdoppen"de vorm van 2 grote, gladde witte rijstkorrels.

Hals: middellang.

 Borst: breed, krop peervormig, niet al te groot, de schouders afdekkend en niet te hoog gedragen. Bij voorkeur een lichte kropnaad aan de voorzijde.

Rug: breed, naar de staart versmallend en een rechte afhellende lijn met de staart vormend.

Vleugels: breed vleugelschild tot het staarteinde reikend. Vleugeldracht normaal ook bij actie.

Staart: kort en goed gesloten gedragen.

Bevedering: zacht, zijdeachtig, niet sponzig.

Benen: krap middellang, iets breed ingeplant. Rood van kleur en de nagels zijn klein en gerond.

Kleur en tekening: zie voor kleuren het hoofdstuk “specificatie van kleuren” in de NBS standaard. De kleuren zijn intensief, respectievelijk zuiver. Voorlopig is het kleur en tekeningen parket overgenomen van de Colillano.

Fouten

 Te groot, te klein, te lang, grove neusdoppen, te lange of te korte snavel, grove oogranden, te korte vleugels, niet correcte vleugeldracht, veerstoppels op de benen. Geen of te weinig actie.

Beoordeling

Na het algemeen voorkomen zijn de volgende raskenmerken in onderstaande volgorde van betekenis:

Type en stand

Actie

Rug en staart

Ogen en oogranden

Kop

Krop

Kleur en tekening

Ringmaat: 8 mm (R)

Toegevoegde raskenmerken:

Temperamentvolle, atletische duif. Echte vliegduif die lange afstanden aflegt. Tijdens solovlucht is de staart gesloten in 1 rechte lijn met zijn rug. De staart gaat open bij het zien van een andere duif, maar blijft in een rechte lijn met zijn rug. De krop mag tijdens de vlucht niet schommelen. Verleid andere duiven zonder agressief gedrag.


 

Bron: SIS